• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Files spread between Dropbox, Google Drive, Gmail, Slack, and more? Dokkio, a new product from the PBworks team, integrates and organizes them for you. Try it for free today.

View
 

coworking krakow

Page history last edited by Jacob Sayles 9 years, 3 months ago

Studio Kreatywnej Współpracy

 

wszystkich zainteresowanych coworkingiem zapraszam do biura przy ul. Lea 10a/7.

Więcej informacji (ceny, zdjęcia itd.) znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.StudioPrzyLea.pl.

 

Katarzyna Zalass

tel. (12) 359 62 20

 

Witam wszystkich!

 

Chciałbym poinformować, że w Krakowie również istnieje inicjatywa budowania społeczności coworkerów i utworzenia centrum coworkingu.

Na razie skupiliśmy się na budowaniu społeczności i promocji idei coworkingu w Krakowie i całej Polsce.

Przed utworzeniem centrum w Krakowie planujemy zorganizować cykliczne jelly, na którym przede wszystkim, sprawdzimy jak wygląda praca w centrum coworkingu.

Chcemy powołać stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem coworkingu, zbierające informacje pomocne przy zakładaniu centrów w całej Polsce.

Planujemy zorganizować w tym celu spotkanie, na którym zostaną omówione kwestie i wypracowane rozwiązania związane ze statutem stowarzyszenia, promocją coworkingu,

a także dofinansowaniem działalności ze środków UE.

W promocji pomoże nam także strona internetowa Coworking Polska www.coworking.pl, na której znajdziecie informacje dotyczące postępów coworkingu w Polsce

oraz wyniki ankiety badającej odbiór społeczny idei wśród Polaków.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pomocy w promowaniu coworkingu i powołaniu stowarzyszenia.

O kontakt prosimy na adres: [email protected]

 

Do zabaczenia na jelly i w centrum coworkingu w Krakowie.