• If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

coworking krakow

Page history last edited by Jacob Sayles 13 years ago

Studio Kreatywnej Współpracy

 

wszystkich zainteresowanych coworkingiem zapraszam do biura przy ul. Lea 10a/7.

Więcej informacji (ceny, zdjęcia itd.) znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.StudioPrzyLea.pl.

 

Katarzyna Zalass

tel. (12) 359 62 20

 

Witam wszystkich!

 

Chciałbym poinformować, że w Krakowie również istnieje inicjatywa budowania społeczności coworkerów i utworzenia centrum coworkingu.

Na razie skupiliśmy się na budowaniu społeczności i promocji idei coworkingu w Krakowie i całej Polsce.

Przed utworzeniem centrum w Krakowie planujemy zorganizować cykliczne jelly, na którym przede wszystkim, sprawdzimy jak wygląda praca w centrum coworkingu.

Chcemy powołać stowarzyszenie zajmujące się propagowaniem coworkingu, zbierające informacje pomocne przy zakładaniu centrów w całej Polsce.

Planujemy zorganizować w tym celu spotkanie, na którym zostaną omówione kwestie i wypracowane rozwiązania związane ze statutem stowarzyszenia, promocją coworkingu,

a także dofinansowaniem działalności ze środków UE.

W promocji pomoże nam także strona internetowa Coworking Polska www.coworking.pl, na której znajdziecie informacje dotyczące postępów coworkingu w Polsce

oraz wyniki ankiety badającej odbiór społeczny idei wśród Polaków.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pomocy w promowaniu coworkingu i powołaniu stowarzyszenia.

O kontakt prosimy na adres: [email protected]

 

Do zabaczenia na jelly i w centrum coworkingu w Krakowie.